Συλλογές

60897_EXTRA_LARGE.jpg
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-071730 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Γενικός Κατανεμητής

Διαστάσεις: 13 x 18 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: εκτυπωμένη φωτογραφία

Ικρίωμα καλωδίων γενικού κατανεμητή

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright