Συλλογές

44743_EXTRA_LARGE.jpg
44744_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023307 // 23/09/1917

Γαλλική λογοκρισία

Διαστάσεις: 19 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χίος, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τη Χίο στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου ο αποστολέας ζητά από τον παραλήπτη "ασφαλίσετε κινδύνους θαλάσσης πολέμου παραλαβήν Παναγιώτου Μπάτη", ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για άνοιγμα πίστωσης σε τράπεζα. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδες του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 23/9/1914" και της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 23/9/1914", οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright