Συλλογές

44737_EXTRA_LARGE.jpg
44738_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023304 // 27/06/1917

Γαλλική λογοκρισία

Διαστάσεις: 28 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού περιεχομένου από τη Μυτιλήνη στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι δέχεται τη "φόρτωσιν ιστιοφόρου άνω δέκα τόνων τηλεγραφούντες επειγόντως ασφαλίσωμεν". Τον ενημερώνει επίσης ότι έχει ειδοποιηθεί τη τράπεζα για την παραλαβή της σχετικής πληρωμής. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει "Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης" και φέρει σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 23/6/1918", καθώς και σφραγίδα του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 23 ΙΟΥΝ 1918", οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright