Συλλογές

22815_EXTRA_LARGE.jpg
22814_EXTRA_LARGE.jpg
F. Ducretet & E. Roger // ΜΤ-015265 // 1907

Γαλβανόμετρο

Διαστάσεις: 12,5 x 22,5 x 21 εκ. Τοποθεσία: Γαλλία Υλικό: μέταλλο

Γαλβανόμετρο, εξωτερικό όργανο μέτρησης για την καταλληλότητα του ρεύματος για τη χρήση τηλεγραφικών συστημάτων. Το γαλβανόμετρο επιτρέπει την ανίχνευση και μέτρηση ηλεκτρικών φορτίων, ειδικά σε περιπτώσεις χαμηλών φορτίων, όπως συχνά συνέβαινε στις τηλεγραφικές επικοινωνίες. Το γαλβανόμετρο της γαλλικής εταιρίας Ducretet & E.Roger αποτελούσε τμήμα τηλεγραφικού δέκτη μορσικών σημάτων, κατασκευασμένου ειδικά για χρήση από στρατιωτικές υπηρεσίες. Η χρήση γαλβανόμετρων ήταν απαραίτητη ειδικά για τις υποβρύχιες τηλεγραφικές ενσύρματες επικοινωνίες, όπου το σήμα ταξίδευε πολλά μίλια χωρίς ενδιάμεσους ενισχυτές και έφθανε ασθενές στον παραλήπτη. Ειδικά γαλβανόμετρα-καθρέπτες ανίχνευαν το ασθενές αυτό σήμα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright