Συλλογές

42390_EXTRA_LARGE.jpg
42391_EXTRA_LARGE.jpg
Παυσ. Κατσώτας, αποστολέας
Γεώργιος Βασιλειάδης, παραλήπτης // ΜΤ-020070 // 04/02/1964

Βουλευτικό τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του Παυσ. Κατσωτά, βουλευτή Αθηνών προς τον Γεώργιον Βασιλειάδη, Εθνική Συνομοσπονδία Παντοπωλών όπου τον ενημερώνει για τη λήψη αποκόμματος της εφημερίδας τους μαζί με το σχετικό έγγραφο.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright