Συλλογές

58652_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-070361 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Αυτόματο Τηλεφωνικό Κέντρο

Διαστάσεις: 6 x 6 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό φιλμ

Εσωτερικές εγκαταστάσεις ΟΤΕ. Διακρίνεται συστοιχία αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright