Συλλογές

33878_EXTRA_LARGE.jpg
33879_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020952 // 31/12/1964

Αποστολή φορτίου

Διαστάσεις: 16 x 23,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Εμπορικό τηλεγράφημα που αναφέρεται στην αποστολή φορτίου από τους αποστολείς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright