Συλλογές

31398_EXTRA_LARGE.jpg
31399_EXTRA_LARGE.jpg
Γεωργεξπόρτ (εταιρεία), παραλήπτης
Κιορπελίδης, αποστολέας // ΜΤ-020387 // 27/08/1953

Αποστολή φακής

Τοποθεσία: Ελλάδα, (;), ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αφορά την αποστολή φακής. Στο τηλεγράφημα υπάρχει συνημμένη η απόδειξη του τηλεγραφήματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright