Συλλογές

44729_EXTRA_LARGE.jpg
44730_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023300 // 19/05/1917

Αποστολή εμπορεύματος

Διαστάσεις: 27 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τη Μυτιλήνη στη Θεσσαλονίκη, εμπορικού περιεχομένου, σχετικό αντιμετώπιση κωλύματος αποστολής εμπορεύματος. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει πάνω δεξιά "Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης". Φέρει σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique-Armees Alliees 20.5.22" καθώς κα σφραγίδα "Θεσσαλονίκη 20 ΜΑΙ 24".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright