Συλλογές

41414_EXTRA_LARGE.jpg
41415_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021782 // 16/03/1913

Αποστολή εμπορεύματος

Διαστάσεις: 26 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καρυές Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα από τις Καρυές στη Θεσσαλονίκη που αναφέρεται στην αποστολή εμπορεύματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright