Συλλογές

44751_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023313 // 27/01/1919

Αποστολή εμπορευμάτων

Διαστάσεις: 18,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου. Ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με τους λόγους που η άμεση αποστολή εμπορεύματος στη Θεσσαλονίκη είναι αδύνατη, καθώς η τράπεζα αρνείται να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 27/1/14". Φέρει επίσης σφραγίδα άφιξης του τηλεγραγήματος με ημερομηνία "15/28 Ιαν. 1919 [διαφορά Ιουλιανού - Γρηγοριανού ημερολογίου].

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright