Συλλογές

31428_EXTRA_LARGE.jpg
31429_EXTRA_LARGE.jpg
Ηλίας Σωζόπουλος, αποστολέας
Δημήτριος Γεωργούδης, παραλήπτης // ΜΤ-020402 // 20/10/1969

Αποστολή εμβάσματος

Τοποθεσία: Ελλάδα, Τσοτύλι Κοζάνης, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα στο οποίο ο αποστολέας ζητά την αποστολή εμβάσματος από τον έμπορο Δημήτριο Γεωργούδη.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright