Συλλογές

37639_EXTRA_LARGE.jpg
37640_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021995 // 27/5/1949

Αποστολή εγγράφων στη Λευκάδα

Διαστάσεις: 12,5 x 26 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει για την αποστολή εγγράφων ή αντικειμένων που είχε ζητήσει ο παραλήπτης στη Λευκάδα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright