Συλλογές

45491_EXTRA_LARGE.jpg
45492_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023536 // 15/8/1894

Αποστολή δερμάτων

Διαστάσεις: 22,5 x 16,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Βόλος Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στην ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες από το Άγιο Όρος στη Θεσσαλονίκη με το οποίο ο αποστολέας αναφέρεται σε αποστολή δερμάτων ("πετσιά Βόλου"). Το τηλεγράφημα φέρει τις ενδείξεις στη γαλλική και οθωμανική γλώσσα: "Το κράτος δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις τηλεγραφικές υπηρεσίες".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright