Συλλογές

33874_EXTRA_LARGE.jpg
33875_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020950 // 31/12/1964

Αποστολή δελτίου τιμών

Διαστάσεις: 16 x 23,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Εμπορικό τηλεγράφημα το οποίο αναφέρεται στην αποστολή δελτίου τιμών από τους αποστολείς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright