Συλλογές

32812_EXTRA_LARGE.jpg
32813_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021852 // 30/09/1932

Αναχώρηση πλοίου

Διαστάσεις: 12 x 28,5 εκ. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα μέσω του οποίου ο πλοηγός του ατμόπλοιου Αντώνιος ενημερώνει την εταιρεία Sidra στον Πειραιά για την ώρα αναχώρησης του πλοίου. Το τηλεγράφημα φέρει στρογγυλή σφραγίδα του Τηλεγραφείου Πειραιώς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright