Συλλογές

37623_EXTRA_LARGE.jpg
37624_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021987 // 5/10/1947

Ανατίναξη σιδηρογραμμών

Διαστάσεις: 16,5 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Έδεσσα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ενημερώνεται η συντήρηση των ΣΕΚ για την ανατίναξη γέφυρας στο 121ο χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής προς την Άρνισσα, από την οποία οι δύο σιδηροδοκοί εκτινάχθηκαν μέσα στα νερά του ποταμού. Το τηλεγράφημα πρέπει να ενταχθεί στα συμφραζόμενα του εμφυλίου πολέμου ο οποίος είχε ξεκινήσει επίσημα την 30η Μαρτίου 1946. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Δημοκρατικού Στρατού στις αρχές του 1947, οπότε και κλιμακώθηκε η πολεμική δραστηριότητα, ήταν η σταθερή κυριαρχία στο οροπέδιο της Κοζάνης μέχρι τον ποταμό Αξιό με κέντρο βάρους προς τις διόδους Έδεσσα - Άρνισσα - Καστανιά, με σκοπό την αποκοπή της Δυτικής Μακεδονίας από τον νότο και την ανατολή. Για τον Δημοκρατικό Στρατό, ο μόνος τρόπος να μειώσει το χάσμα ανάμεσα στις δικές του πενιχρές δυνατότητες ανεφοδιασμού και τις αντίστοιχες του αντιπάλου ήταν η προσπάθεια εξάρθρωσης ή περιορισμού των συγκοινωνιακών υποδομών που επέτρεπαν την απρόσκοπτη διανομή αυτής της βοήθειας. Προσπάθησε λοιπόν να προκαλέσει ζημιές τόσο στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου όσο και στο οδικό δίκτυο. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν οι νάρκες.Η εταιρεία ""Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους"" (ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 1920 με σκοπό την ανασυγκρότηση και ενοποίηση όλων των επί μέρους δικτύων. Η εταιρεία λειτούργησε έως το 1970 οπότε και την διαδέχθηκε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright