Συλλογές

57528_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024227 // Αρχές εικοστού αιώνα (αναπαράσταση)

Αναπαράσταση συστήματος επικοινωνίας

Υλικό: ασπρόμαυρο φιλμ

Αναπαράσταση συστήματος επικοινωνίας μέσω σκίτσου. Διακρίνονται τρείς τεχνικοί εν ώρα εργασίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright