Συλλογές

59207_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-070711A // Αρχές - Μέσα δεκαετίας 1960

Ανέγερση κτιρίου ΟΤΕ

Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: ασπρόμαυρο φιλμ

Ανέγερση κτιρίου ΟΤΕ

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright