Συλλογές

31376_EXTRA_LARGE.jpg
31377_EXTRA_LARGE.jpg
Ζαχάν (εταιρεία Ζαρζαβατσάκης-Χατζηπατέρας), αποστολέας
Γεωργεξπόρτ Βόλου (εταιρεία), παραλήπτης // ΜΤ-020376 // 14/03/1953

Αγοραπωλησία εμπορεύματος

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα Υλικό: χαρτί

Χειρόγραφο αντίγραφο τηλεγραφήματος εμπορικού χαρακτήρα που αφορά την αγοραπωλησία εμπορεύματος (ελιών), μεταξύ της εταιρείας Ζαχάν (με έδρα την Καβάλα) και την εταιρεία Γεωργεξπόρτ (με έδρα τον Βόλο).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright