Συλλογές

31372_EXTRA_LARGE.jpg
31373_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020374 // 02/04/1953

Αγοραπωλησία εμπορεύματος

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο αντίγραφο τηλεγραφήματος εμπορικού χαρακτήρα που αφορά την αγοραπωλησία εμπορεύματος (πιθανότατα ελιών), μεταξύ της εταιρείας Ζαχάν (με έδρα την Καβάλα) και την εταιρεία Γεωργεξπόρτ (με έδρα τον Βόλο).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright