Συλλογές

42498_EXTRA_LARGE.jpg
42499_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020232 // 13/05/1952

Αγοραπωλησία αλκοόλ

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα Υλικό: χαρτί

Δακτυλόγραφο αντίγραφο τηλεγραφήματος εμπορικού χαρακτήρα στη γαλλική γλώσσα που αναφέρεται στην αγοραπωλησία αλκοόλ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright