Συλλογές

31212_EXTRA_LARGE.jpg
31213_EXTRA_LARGE.jpg
Δ. Καμμένος, αποστολέας
Πολιτική Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, παραλήπτης // ΜΤ-020261 // 10/03/1935

Αγορά γαιάνθρακα

Διαστάσεις: 12,5 x 23 εκ. Τοποθεσία: Μακεδονία, Καβάλα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα (2 σελίδες) μέσω του οποίου ο στρατιωτικός διοικητής Μακεδονίας-Θράκης Δ. Καμμένος ζητά από την πολιτική διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης να επιδοθεί στον τμηματάρχη της γραμμής ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους) Κοντοσή, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Οι ΣΕΚ ιδρύθηκαν το 1920 από τον Ελ. Βενιζέλο με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους, η οποία ολοκληρώθηκε το 1965. Εταιρική συνέχεια των ΣΕΚ υπήρξε ο ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος), ο οποίος ιδρύθηκε το 1970.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright