Συλλογές

37849_EXTRA_LARGE.jpg
37850_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022120 // 19/3/1929

Αγορά άγκυρας πλοίου

Διαστάσεις: 25 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, The Eastern Telegraph Company, Limited, Via Eastern Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τον Πειραιά στο πλοίο "Αγγελική" που αφορά την αγορά αλυσίδας για την άγκυρα του πλοίου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright