Συλλογές

44719_EXTRA_LARGE.jpg
44720_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023295 // 15/05/1916

Αγγλική λογοκρισία

Διαστάσεις: 28 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηέγράφημα από τη Μυτιλήνη στο Κάστρο Λήμνου, το οποίο αναφέρει τα εξής; "Ξιφίας ωδηγήθη χθες Μούδρον [Λήμνου] ελευθέρωσιν και διέλευσιν λιμένος σας διά Καβάλαν. Τηλεγραφήσατε ενταύθα". Το τηλεγράφημα, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε έντυπο του Τηλεγραφείου Θεσσαλονίκης, φέρει σφραγίδα αγγλικής λογοκρισίας "Passed by censor".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright