Συλλογές

42677_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013470 // Δεκαετία 1960

Αίθουσα χειριστριών Telex

Τοποθεσία: - Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

¨Αποψη χώρου εργασίας χειριστριών telex.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright