Συλλογές

59898_EXTRA_LARGE.jpg
ΝικόλαοςΦλώρος // ΜΤ-080011 // Μέσα δεκαετίας 1970 - Μέσα δεκαετίας 1980

Αίθουσα τηλεφωνικών συνδέσεων

Διαστάσεις: 15 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Αθήνα , Ελλάδα Υλικό: φωτογραφικό χαρτί

Τηλεφωνήτριες στο κτίριο ΥΜΑ του ΟΤΕ (Οδός 28ης Οκτωβρίου 85).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright