Συλλογές

33346_EXTRA_LARGE.jpg
33347_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021393 // 19/12/1955

Έργα ανοικοδόμησης στο Αργοστόλι

Διαστάσεις: 14,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αργοστόλι Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες στην αγορά Αργοστολίου ζητούν από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικισμού στην Αθήνα την τάχιστη αποστολή αρχιτεκτονικών σχεδίων της εν λόγω αγοράς ιδιοκτητών, με σκοπό την έναρξη εργασιών ανοικοδόμησης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright