Συλλογές

37685_EXTRA_LARGE.jpg
37686_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022018 // 28/7/1859

Ένα από τα πρώτα τηλεγραφήματα του ελληνικού τηλεγραφικού δικτύου

Διαστάσεις: 29 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Βασιλικός Ελληνικός Τηλέγραφος Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αναφέρεται στη φόρτωση και αποστολή σιταριού. Είναι ένα από τα πρώτα τηλεγραφήματα που διεκπεραιώθηκαν το 1859 αμέσως μετά την πόντιση υποβρυχίων καλωδίων Αθήνας-Σύρου και Σύρου-Χίου που επέτρεπαν την τηλεγραφική σύνδεση Αθήνας με Κωνσταντινούπολη. Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος ανακαλύφθηκε το 1836 και εισάγεται στην Ελλάδα το 1859, έτος αποστολής του τηλεγραφήματος του εμπόρου και τραπεζίτη Σταματίου Δεκόζη Βούρου. Η εγκατάσταση της πρώτης υποβρύχιας τηλεγραφικής γραμμής με την πόντιση καλωδίου μεταξύ Πειραιά και Σύρου κυρώθηκε με νόμο της 20ης Μαρτίου 1859. Η δεύτερη υποβρύχια γραμμή μεταξύ Σύρου και Χίου που ήταν ουσιαστικά επέκταση της πρώτης διασύνδεσε την Ελλάδα μέσω Σμύρνης με το διεθνές τηλεγραφικό δίκτυο. Η εγκατάσταση κυρώθηκε με νόμο της 30 Ιουνίου 1859. Αν αναλογιστούμε ότι το τηλεγράφημα του Βούρου στάλθηκε στις 28 Ιουλίου του 1859, συμπεραίνουμε ήταν από τα πρώτα τηλεγραφήματα που διεκπαιρεώθηκαν στην Ελλάδα

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright