Συλλογές

44725_EXTRA_LARGE.jpg
44726_EXTRA_LARGE.jpg
Αλέξανδρος Μαύρος, παραλήπτης
Στεφανής, αποστολέας // ΜΤ-023298 // 18/03/1917

Έμβασμα χρημάτων

Διαστάσεις: 28 x 17 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Σάμος, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τη Σάμο στη Θεσσαλονίκη, εμπορικού περιεχομένου, σχετικό με έμβασμα χρημάτων. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει λανθασμένα πάνω δεξιά "Τηλεγραφείον Σαδονίκη". Το τηλεγράφημα φέρει (κόκκινη) σφραγίδα γαλλικής λογοκρισίας "Armee d Orient - Censure Militaire 38", όπως επίσης μπλε σφραγίδα "Θεσσαλονίκη 18 Μαρ 18".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright