Συλλογές

40899_EXTRA_LARGE.jpg
40900_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023006 // 12/7/1957

Άφιξη πλοίου

Διαστάσεις: 17 x 22,5 εκ. Τοποθεσία: Ταϊβάν, Καοσιούνγκ, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο εφοπλιστής Κωνσταντίνος Σκηνίτης ενημερώνεται μέσω του Αμπουκάκη στον Πειραιά ότι το πλοίο "Παναγία" έφθασε στο λιμάνι Καοσιούνγκ της Ταϊβάν στις 12 Ιουλίου. Πιθανή ημερομηνία αναχώρησης είναι η 2 Αυγούστου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright