Συλλογές

38312_EXTRA_LARGE.jpg
38313_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Παπαγεωργίου, αποστολέας // ΜΤ-022391 // 4/8/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Χαλκίδας

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χαλκίδα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Χαλκίδας το οποίο αναφέρεται στην προβλεπόμενη έκταση για την καλλιέργεια γεωμήλων θερινής σποράς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright