Συλλογές

38750_EXTRA_LARGE.jpg
38749_EXTRA_LARGE.jpg
38751_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Παπαγεωργίου, αποστολέας // ΜΤ-022786 // 18/3/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Χαλκίδας

Διαστάσεις: 17,5 x 25 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χαλκίδα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Χαλκίδας, Παπαγεωργίου, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της πατατοκαλλιέργειας, την προβλεπόμενη παραγωγή και τον χρόνο έναρξης της εαρινής συγκομιδής ανά ποικιλία.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright