Συλλογές

37517_EXTRA_LARGE.jpg
37518_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Παπαγεωργίου, αποστολέας // ΜΤ-022354 // 5/10/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Χαλκίδας

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χαλκίδα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Χαλκίδας, Παπαγεωργίου, με το οποίο ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της φθινοπωρινής συγκομιδής και την προβλεπόμενη παραγωγή πατάτας στην Εύβοια.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright