Συλλογές

38290_EXTRA_LARGE.jpg
38291_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Μπομπότσαρης, αποστολέας // ΜΤ-022380 // 10/5/1961

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Σύρου

Διαστάσεις: 17 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Σύρος, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Σύρου με το οποίο ενημερώνει τον παραλήπτη για την προβλεπόμενη παραγωγή ποικιλίας μπάνερ. Επίσης ο αποστολέας αναφέρει το χρόνο έναρξης και συμπλήρωσης της συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright