Συλλογές

38717_EXTRA_LARGE.jpg
38718_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Παπαβασιλείου, αποστολέας // ΜΤ-022772 // 6/4/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Σερρών

Διαστάσεις: 17,5 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Σέρρες, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Σερρών, Παπαβασιλείου, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της καλλιέργειας γεωμήλων στις πεδινές περιοχές της περιφέρειάς του και την προβλεπόμενη παραγωγή πατάτας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright