Συλλογές

37513_EXTRA_LARGE.jpg
37514_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Σωτηρίου, αποστολέας // ΜΤ-022352 // 5/3/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Ρόδου

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ρόδος, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Σωτηρίου προς το Υπουργείο Γεωργίας με το οποίο ενημερώνει για την έκταση της καλλιέργειας και τις ποικιλίες πατάτας που καλλιεργήθηκαν στη Ρόδο (μπάνερ, καταντίν, σεμπέγκο, σιρτέμα, φίνα, άρι, αλ γκέμπε και άλλα είδη τοπικής προέλευσης).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright