Συλλογές

38739_EXTRA_LARGE.jpg
38740_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Παπαποστόλου, αποστολέας // ΜΤ-022782 // 24/2/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Πάτρας

Διαστάσεις: 14 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Πάτρα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Πάτρας, Παπαποστόλου, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της πατατοκαλλιέργειας ανά ποικιλία (μπάνερ, σεμπάγκο, φίνα, άρι), την προβλεπόμενη παραγωγή και τον χρόνο έναρξης της εαρινής συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright