Συλλογές

37515_EXTRA_LARGE.jpg
37516_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Σταμπουλέλης, αποστολέας // ΜΤ-022353 // 16/4/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Ναυπλίου

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ναύπλιο, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Ναυπλίου, Σταμπουλέλη, προς το Υπουργείο Γεωργίας με το οποίο αναφέρει στοιχεία για την εξέλιξη της πατατοκαλλιέργειας στο νομό (προβλεπόμενη παραγωγή ανά ποικιλιά, χρόνος ενάρξεως συγκομιδής) η οποία κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright