Συλλογές

38256_EXTRA_LARGE.jpg
38257_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Μαυροβίτης, αποστολέας // ΜΤ-022363 // 23/2/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Μυτιλήνης

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Μαυροβίτη, από τη Μυτιλήνη προς το Υπουργείο Γεωργίας, με το οποίο ενημερώνει για τον χρόνο φύτευσης της πατάτας στην περιφέρειά του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright