Συλλογές

38240_EXTRA_LARGE.jpg
38241_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Μαυροβίτης, αποστολέας // ΜΤ-022355 // 30/8/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Μυτιλήνης

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Μυτιλήνης, Μαυροβίτη, με το οποίο ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της θερινής σποράς γεωμήλων στο νησί (3000 στρέμματα).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright