Συλλογές

38318_EXTRA_LARGE.jpg
38319_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Λούκος, αποστολέας // ΜΤ-022394 // 13/7/1961

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λιβαδειάς

Διαστάσεις: 17,5 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Λιβαδειά, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λιβαδειάς με το οποίο ενημερώνει το υπουργείο ότι προέβησαν στις αναγκαίες ενέργειες έχοντας λάβει γνώση της μεταφοράς πατατόσπορου. Ο αποστολέας αναφέρεται επίσης στην κατάσχεση φορτίου με την επέμβαση του υπουργείου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright