Συλλογές

38719_EXTRA_LARGE.jpg
38720_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Λιάκος, αποστολέας // ΜΤ-022773 // 12/3/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λιβαδειάς

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Λιβαδειά, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Λιβαδειάς, Λιάκος, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της καλλιέργειας γεωμήλων ανα ποικιλία (μπάνερ, φίνα, σεμπάγκο, ντέιτ, μαζέστικ), την προβλεπόμενη παραγωγή και τον χρόνο έναρξης της συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright