Συλλογές

38306_EXTRA_LARGE.jpg
38307_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Μαυροβίτης, αποστολέας // ΜΤ-022388 // 12/4/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λέσβου

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μυτιλήνη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λέσβου το οποίο αναφέρεται στην καλλιέργεια διαφόρων τύπων γεωμήλων και στην προβλεπόμενη παραγωγή τους. Επίσης γίνεται αναφορά στις περιόδους έναρξης συγκομιδής και εντατικής συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright