Συλλογές

38314_EXTRA_LARGE.jpg
38315_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Στεφανής, αποστολέας // ΜΤ-022392 // 4/8/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λάρισας

Διαστάσεις: 17,5 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Λάρισα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Λάρισας το οποίο αναφέρεται στην προβλεπόμενη έκταση για την καλλιέργεια γεωμήλων θερινής σποράς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright