Συλλογές

38733_EXTRA_LARGE.jpg
38734_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Τζίφος, αποστολέας // ΜΤ-022779 // 5/3/1963

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Κερκύρας

Διαστάσεις: 16,5 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Κέρκυρα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο γεωργοδιευθυντής Κερκύρας, Τζίφος, πληροφορεί το Υπουργείο Γεωργίας για προγενέστερη αναφορά του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright