Συλλογές

38789_EXTRA_LARGE.jpg
38790_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Πέττας, αποστολέας // ΜΤ-022804 // 23/2/1960

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Ζακύνθου

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ζάκυνθος, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Ζακύνθου, Πέττας, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της πατατοκαλλιέργειας ανά ποικιλία, την προβλεπόμενη παραγωγή και τον χρόνο έναρξης της συγκομιδής στην περιφέρειά του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright