Συλλογές

38713_EXTRA_LARGE.jpg
38714_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Παπαποστόλου, αποστολέας // ΜΤ-022770 // 6/10/1960

Τηλεγράφημα γεωργοδιευθυντή Πάτρας

Διαστάσεις: 17 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Πάτρα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Πάτρας, Παπαποστόλου, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της καλλιέργειας πατάτας στην περιφέρειά του, την προβλεπόμενη παραγωγή και τον χρόνο έναρξης της φθινοπωρινής συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright