Συλλογές

38284_EXTRA_LARGE.jpg
38285_EXTRA_LARGE.jpg
Κλεόπας, παραλήπτης
Ιάκωβος Κορόζης, αποστολέας // ΜΤ-022377 // 28/10/1978

Πολυτελές ευχετήριο τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 16,5 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Πολυτελές ευχετήριο τηλεγράφημα το οποίο ο αποστολέας, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κορόζης απευθύνει στον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδας Κλεόπα για την ονομαστική του γιορτή.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright