Συλλογές

38711_EXTRA_LARGE.jpg
38712_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Κωνσταντίνος Καραμπής, αποστολέας // ΜΤ-022769 // 6/2/1960

Καταστροφή παραγωγής αγγινάρας

Διαστάσεις: 17,5 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ναύπλιο, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο πρόεδρος του Γεωργικού Συνεταιρισμού Ανυφίου, Κωνσταντίνος Καραμπής, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας ότι η παραγωγή αγγινάρας καταστράφηκε ολοσχερώς από τον παγετό και ως επακόλουθο οι παραγωγοί αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην Αγροτική Τράπεζα. Ζητά την αναβολή της εξόφλησης των δανείων προς την Τράπεζα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright